ศูนย์บริการ

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม

การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (071)
นำกากอุตสาหกรรมประเภทของเสีย ไม่อันตราย เช่น เศษโฟม กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทรายหล่อแบบ เซรามิค เศษกระดาษ เศษไม้ เศษปูนคอนกรีต ขี้เถ้าหนัก ขี้เถ้าลอย เป็นต้น มาฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล โดยมีความสามารถรองรับกากอุตสาหกรรมได้มากกว่า 500 ตัน/วัน

“มุ่งมั่นทำงานตามข้อกำหนด ลดการแก้ไข ตระหนักใส่ในใจระบบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน”

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด  |  Asia Recycle Technology Co., Ltd
บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด  |  Asia Waste Management Co., Ltd

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม

การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (071)
นำกากอุตสาหกรรมประเภทของเสีย ไม่อันตราย เช่น เศษโฟม กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทรายหล่อแบบ เซรามิค เศษกระดาษ เศษไม้ เศษปูนคอนกรีต ขี้เถ้าหนัก ขี้เถ้าลอย เป็นต้น มาฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล โดยมีความสามารถรองรับกากอุตสาหกรรมได้มากกว่า 500 ตัน/วัน

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม
บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด
99/9 หมู่ 9 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

ทะเบียนโรงงานเลขที่
3-105-188/50 ฉช
3-106-15/56 ฉช

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:00 น


บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด 

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม
บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
99 หมู่ 5 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270

ทะเบียนโรงงานเลขที่
3-105-3/48 ชบ
3-106-50/47 ชบ

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:00 น

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม

โรงคัดแยก (บ่อทอง)

งานซ่อมบำรุง

จุดพักรถ

บ่อบำบัดน้ำเสีย (บ่อทอง)

จุดตรวจเข้า-ออก

ดำเนินการฝังกลบกากอุตสาหกรรม

จุดชั่งน้ำหนัก

บ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรม

มุ่งมั่นทำตามข้อกำหนด ลดการแก้ไข
ตระหนักใส่ใจระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

Company

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด
Asia Recycle Technology Co., Ltd

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
Asia Waste Management Co., Ltd

แผนที่บริษัท สำนักงานใหญ่
 

แผนที่บริษัทสำนักงานสาขา

   

Address

เลขที่ 73 อาคารมหาชล ชั้น 4 ซ.สุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

73 Mahachol Building,
Soi Sukhumvit 62, Sukhumvit Rd.,
Phrakhanong Tai, Phrakhanong,
Bangkok

แฟกซ์ : 02-120-6708


เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:00 น

Contact Us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. : 02-006-9878-9  

www.asiarecycle.com

Copyright  @ 2020 www.asiawaste.com & www.asiarecycle.com  All rights reserved