โครงการสารปรับปรุงดิน

โครงการสารปรับปรุงดิน ทางบริษัทได้รับอนุญาตกำจัดในรหัส 083  จึงได้ทำการจัดทำงานนำเสนอสารปรับปรุงดินโดยใช้คำที่เป็นจุดจดจำในโครงการผลิตสารปรับปรุงดิน ว่า " BEST "

 โดยมีความหมายดังต่อไปนี้

" BEST "   
B = Balance/ รักษาสมดุลในชีวิต ดินและสิ่งแวดล้อม    
E = Environment /สิ่งแวดล้อมที่ดี ดินดี น้ำดี ชีวิตดี
S = Sustainable /ความมั่นคงที่ต่อเนื่องจากการพัฒนา
T = Technology  /ด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเช่นการบำบัดของเสีย น้ำเสีย และการนำของเสียกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
จึงเป็นที่มาของคำจดจำสำหรับโครงการสารปรับปรุงดินที่ทางบริษัทได้ดำเนินการผลิตเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการใช้งานภาคเกษตรและต่อยอดไปยังธุรกิจภาคเกษตร

 

  • ฮิต: 1181

มุ่งมั่นทำตามข้อกำหนด ลดการแก้ไข
ใส่ใจในระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

Company

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด
Asia Recycle Technology Co., Ltd

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
Asia Waste Management Co., Ltd

แผนที่บริษัท สำนักงานใหญ่
 

แผนที่บริษัทสำนักงานสาขา

      

Address

324/37 อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ ชั้น 4 ถนน สรรพาวุธ บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

324/37 Bangna Residence  Sanphawut Rd, Bang Na Nuea, Bang Na, Bangkok 10260

แฟกซ์ : 02-026-6922


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา 8:30 – 17:00 น

Contact Us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. : 02-026-6921  

www.asiarecycle.com

Copyright  @ 2020 www.asiawaste.com & www.asiarecycle.com  All rights reserved