พิธีลงนามความร่วมมือ(MOU)ระหว่าง วก.กภ.หนองจอกกับบริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนอกจอก กับ บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด

 

โดยวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ ผลิตพัฒนาบุคลากรระดับช่างกึ่งฝีมือ ช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี มุ้งเน้นผู้รียนได้รับความรู้และประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ

 

 

ทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงร่วมมือส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการเครื่องบดหลอดไฟและควบคุมการแพร่กระจายของสารปรอท(The Electric Lamp Grinder with the Controller Mercury Spreading) ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนอกจอก

 

  

  • ฮิต: 157

มุ่งมั่นทำตามข้อกำหนด ลดการแก้ไข
ตระหนักใส่ใจระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

Company

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด
Asia Recycle Technology Co., Ltd

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
Asia Waste Management Co., Ltd

แผนที่บริษัท
   

Address

เลขที่ 73 อาคารมหาชล ชั้น 4 ซ.สุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
แฟกซ์ : 02-120-6708

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:00 น

Contact Us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. : 02-006-9878-9  

www.asiarecycle.com

Copyright  @ 2020 www.asiawaste.com & www.asiarecycle.com  All rights reserved