โครงการ CSR-DIW 2563

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW 63) 

ตามที่บริษัทฯ ได้สมัครใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW 63) กับกองพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการฯ ได้กำหนดให้สถานประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย และแผนงาน/โครงการด้านการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน อย่างน้อยด้านละ 1 แผน

 

............................................................................

Waste for plants ... แปลงสาธิตการใช้สารปรับปรุงดินจากกากของเสีย

 บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด ร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองโอ่ง ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำแปลงผักสวนครัวภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW 63) และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

 

   

 

ART Back to School ... ผักนี้เพื่อน้อง

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองกลางดง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทำแปลงผักสวนครัวภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW 63) และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

  

 

  

แปลงสาธิตการใช้สารปรับปรุงดินจากกากของเสีย

พนักงานบริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตการใช้สารปรับปรุงดิน ภายในพื้นที่บริษัทฯ โดยผลผลิตที่ได้นั้นจะถูกแจกจ่ายให้พนักงานนำไปบริโภคในครัวเรือน

  

 

  • ฮิต: 1791

มุ่งมั่นทำตามข้อกำหนด ลดการแก้ไข
ใส่ใจในระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

Company

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด
Asia Recycle Technology Co., Ltd

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
Asia Waste Management Co., Ltd

แผนที่บริษัท สำนักงานใหญ่
 

แผนที่บริษัทสำนักงานสาขา

      

Address

324/37 อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ ชั้น 4 ถนน สรรพาวุธ บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

324/37 Bangna Residence  Sanphawut Rd, Bang Na Nuea, Bang Na, Bangkok 10260

แฟกซ์ : 02-026-6922


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา 8:30 – 17:00 น

Contact Us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. : 02-026-6921  

www.asiarecycle.com

Copyright  @ 2020 www.asiawaste.com & www.asiarecycle.com  All rights reserved