โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ

 

บ้านหนองกลางดง หมู่ที่ 9 ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทฯ นั้น มีประชากรซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และคนพิการอยู่เป็นจำนวนมาก ประชากรในกลุ่มนี้ขาดศักยภาพในการทำงานเลี้ยงชีพ ทำให้ขาดแคลนรายได้ และรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
บริษัทฯ จัดโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิต ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2562

 

 

 

 

 

 

  • ฮิต: 280

มุ่งมั่นทำตามข้อกำหนด ลดการแก้ไข
ตระหนักใส่ใจระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

Company

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด
Asia Recycle Technology Co., Ltd

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
Asia Waste Management Co., Ltd

แผนที่บริษัท
   

Address

เลขที่ 73 อาคารมหาชล ชั้น 4 ซ.สุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
แฟกซ์ : 02-120-6708

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:00 น

Contact Us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. : 02-006-9878-9  

www.asiarecycle.com

Copyright  @ 2020 www.asiawaste.com & www.asiarecycle.com  All rights reserved