โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ

 

บ้านหนองกลางดง หมู่ที่ 9 ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทฯ นั้น มีประชากรซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และคนพิการอยู่เป็นจำนวนมาก ประชากรในกลุ่มนี้ขาดศักยภาพในการทำงานเลี้ยงชีพ ทำให้ขาดแคลนรายได้ และรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
บริษัทฯ จัดโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิต ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2562

 

 

 

 

 

 

  • ฮิต: 1167

มุ่งมั่นทำตามข้อกำหนด ลดการแก้ไข
ใส่ใจในระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

Company

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด
Asia Recycle Technology Co., Ltd

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
Asia Waste Management Co., Ltd

แผนที่บริษัท สำนักงานใหญ่
 

แผนที่บริษัทสำนักงานสาขา

      

Address

324/37 อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ ชั้น 4 ถนน สรรพาวุธ บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

324/37 Bangna Residence  Sanphawut Rd, Bang Na Nuea, Bang Na, Bangkok 10260

แฟกซ์ : 02-026-6922


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา 8:30 – 17:00 น

Contact Us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. : 02-026-6921  

www.asiarecycle.com

Copyright  @ 2020 www.asiawaste.com & www.asiarecycle.com  All rights reserved