การประชุมประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียนสำหรับผลิตไฟฟ้า

ทางบริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด และบริษัทเอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการ...

โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียนสำหรับผลิตไฟฟ้า
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Review)
เมื่อ เดือนธันวาคม 2558 ณ เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทางบริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัทเอเซีย เวสต์ แมนเนทเมนท์ จำกัด ดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการ โดยให้มีการจัดประชุมก่อนการดำเนินการก่อสร้างโครงการ ผู้บริหารเห็นว่า การดำเนินงานของบริษัท ด้านสิ่งแวดล้อมนี้ หากดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ชุมชนเห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท ลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

  • ฮิต: 259

มุ่งมั่นทำตามข้อกำหนด ลดการแก้ไข
ตระหนักใส่ใจระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

Company

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด
Asia Recycle Technology Co., Ltd

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
Asia Waste Management Co., Ltd

แผนที่บริษัท
   

Address

เลขที่ 73 อาคารมหาชล ชั้น 4 ซ.สุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
แฟกซ์ : 02-120-6708

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:00 น

Contact Us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. : 02-006-9878-9  

www.asiarecycle.com

Copyright  @ 2020 www.asiawaste.com & www.asiarecycle.com  All rights reserved