PUBLIC RELATIONS

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม

เรามีข่าวสารและกิจกรรม เพื่อประโยชน์ของ ประชาชน ลูกค้าและองค์กรของเรามากมาย

โครงการกาจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียนสาหรับผลิตไฟฟ้า

โครงการดังกล่าว มีความสามารถในการกาจัดกากอุตสาหกรรมได้วันละ 330 ตัน/วัน ซึ่งความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้จะถูกนาไปผลิตไอน้า เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 9.4 เมกะวัตต์ สามารถกาจัดกากอุตสาหกรรม...

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมประชาสัมพันธ์

การประชุมประชาสัมพันธ์ก่อนการดำเนินโครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมเป็นพลังงานหมุนเวียนสำหรับผลิตไฟฟ้า เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 ณ เวลา 08.30 - 12.00 น.
สถานที่ : โรงเรียนบ้านหนองกลางดง หมู่ 9 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

อ่านเพิ่มเติม

จัดงานประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม งานประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

มุ่งมั่นทำตามข้อกำหนด ลดการแก้ไข
ตระหนักใส่ใจระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

Company

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด
Asia Recycle Technology Co., Ltd

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
Asia Waste Management Co., Ltd

แผนที่บริษัท สำนักงานใหญ่
 

แผนที่บริษัทสำนักงานสาขา

   

Address

เลขที่ 73 อาคารมหาชล ชั้น 4 ซ.สุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
แฟกซ์ : 02-120-6708

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:00 น

Contact Us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. : 02-006-9878-9  

www.asiarecycle.com

Copyright  @ 2020 www.asiawaste.com & www.asiarecycle.com  All rights reserved