“มุ่งมั่นทำงานตามข้อกำหนด ลดการแก้ไขตระหนักใส่ในใจระบบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน”

Contact Asia Recycle Technology

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด(สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 73 อาคารมหาชล ชั้น 4 ซ.สุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 02-006-9878-9
แฟกซ์ : 02-120-6708

ศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด
99/9 หมู่ 9 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
ทะเบียนโรงงานเลขที่
3-105-188/50 ฉช
3-106-15/56 ฉช

Contact Asia Waste Management

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 73 อาคารมหาชล ชั้น 4 ซ.สุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทร : 02-006-9878-9
แฟกซ์ : 02-120-6708

ศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
99 หมู่ 5 ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
ทะเบียนโรงงานเลขที่
3-105-3/48 ชบ
3-106-50/47 ชบ

Qr Code Website

แผนที่ เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี

แผนที่ เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์

มุ่งมั่นทำตามข้อกำหนด ลดการแก้ไข
ตระหนักใส่ใจระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

Company

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด
Asia Recycle Technology Co., Ltd

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
Asia Waste Management Co., Ltd

แผนที่บริษัท สำนักงานใหญ่
 

แผนที่บริษัทสำนักงานสาขา

   

Address

เลขที่ 73 อาคารมหาชล ชั้น 4 ซ.สุขุมวิท 62 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
แฟกซ์ : 02-120-6708

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 – 17:00 น

Contact Us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. : 02-006-9878-9  

www.asiarecycle.com

Copyright  @ 2020 www.asiawaste.com & www.asiarecycle.com  All rights reserved