ยินดีต้อนรับสู่ เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี และ เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งบริษัทฯ ขึ้นเพื่อรองรับในการ กำจัดและบำบัดกาก อุตสาหกรรม ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกรมโรงงานอุตสาหกรรม
"กำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม"

งานบริการด้านอุตสาหกรรม

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการจัดการกาก อุตสาหกรรมและให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม มีศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม และระบบการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด บริษัทได้ตระหนักความสำคัญของการคืนประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับเราตราบนานเท่านาน

อ่านเพิ่มเติม

คัดแยกและฝังกลบ

คัดแยกและฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบถูกหลักสุขาภิบาล

รับกากอุตสาหกรรมอันตราย

รับกากอุตสาหกรรมอันตราย หรือของเสียเคมีอุตสาหกรรมที่ใช้แล้วเพื่อเข้าสู่กระบวนการนำกลับไปใช้ใหม่

ติดต่อและประสานงาน

ติดต่อและประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการยื่นขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกมานอกโรงงาน

ให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษาด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมสาธารณะต่างๆ ภายในและภายนอกองค์กร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ ข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์พักและกำจัดกากของเสีย

ข้อมูลที่ตั้งศูนย์พักและกำจัดกากของเสีย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบายของเรา

กำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จากการที่โรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ปัญหาทางด้านกากอุตสาหกรรมก็เพิ่มมากขึ้นด้วย แต่ในปัจจุบันโรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่สามารถกำจัดและบำบัดกากอุตสาหกรรมยังมีไม่เพียงพอ

วิธีการบำบัดและกำจัด

การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (071)

นำกากอุตสาหกรรมประเภทของเสีย ไม่อันตราย เช่น เศษโฟม กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทรายหล่อแบบ เซรามิค เศษกระดาษ เศษไม้ เศษปูนคอนกรีต ขี้เถ้าหนัก ขี้เถ้าลอย เป็นต้น มาฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล โดยมีความสามารถรองรับกากอุตสาหกรรมได้มากกว่า 500 ตัน/วัน

การทำอิฐประสาน (049)

โดยการนำกากอุตสาหกรรมประเภทของเสีย ที่ไม่เป็นอันตรายมาเป็นส่วนผสมในการทำอิฐประสาน เช่น กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทรายหล่อแบบ ผงเหล็ก ฝุ่นเหล็ก เป็นต้น โดยมีกำลังการผลิตมากกว่า 2,000 ก้อน/เครื่อง/วัน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดจำหน่าย แต่เพื่อการทำมวลชลสัมพันธ์ เท่านั้น

การทำเชื้อเพลิงผสม (042)

นำกากอุตสาหกรรมประเภทของเสียอันตรายที่มีค่าความร้อน มาผ่านกระบวนการสับให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ และนำของเสียที่ได้มาเข้ากระบวนการผสมให้ได้ค่าความร้อนที่กำหนด นำเข้ากำจัดในเตาเผากากอุตสาหกรรม เช่น วัสดุปนเปื้อน กากสี กากกาว เศษผ้าและถุงมือปนเปื้อน วัสดุดูดซับ เป็นต้น

การนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการอื่น ๆ (049, 051)

วิธีการกำจัด ภาชนะปนเปื้อน การล้างบรรจุภัณฑ์ประเภทถัง 200 ลิตรที่ปนเปื้อนมาผ่านกระบวนการล้างด้วยเครื่องล้างถัง /วิธีการกำจัดแบตเตอรี่ รวบรวมและส่งรีไซเคิล / วิธีการกำจัด หลอดไฟ นำหลอดไฟเข้าเครื่องบด และนำของเสียที่ได้ส่งรีไซเคิล / วิธีการกำจัด ตัวทำลาย การนำตัวทำลายประเภทต่าง ๆ เข้ากระบวนการกลั่น เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

การทำสารปรับปรุงดิน (083)

นำกากอุตสาหกรรมประเภทของเสียที่ไม่เป็นอันตราย มาเป็นส่วนผสมในการทำสารปรับปรุงดิน เช่น กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ขี้เถ้าลอย ปูนขาว ยิปซั่ม ทรายหล่อแบบ เป็นต้น

ขั้นตอนการดำเนินงาน

รวบรวมกากอุตสาหกรรมจากผู้ก่อกำเนิด

ขนส่งกากอุตสาหกรรมมายังโรงงาน

ชั่งน้ำหนักและตรวจสอบกากอุตสาหกรรมไปกำจัดตามประเภท

มุ่งมั่นทำตามข้อกำหนด ลดการแก้ไข
ใส่ใจในระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

Company

บริษัท เอเซีย รีไซเคิล เทคโนโลยี จำกัด
Asia Recycle Technology Co., Ltd

บริษัท เอเซีย เวสต์ แมนเน็จเม้นท์ จำกัด
Asia Waste Management Co., Ltd

แผนที่บริษัท สำนักงานใหญ่
 

แผนที่บริษัทสำนักงานสาขา

      

Address

324/37 อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ ชั้น 4 ถนน สรรพาวุธ บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

324/37 Bangna Residence  Sanphawut Rd, Bang Na Nuea, Bang Na, Bangkok 10260

แฟกซ์ : 02-026-6922


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา 8:30 – 17:00 น

Contact Us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. : 02-026-6921  

www.asiarecycle.com

Copyright  @ 2020 www.asiawaste.com & www.asiarecycle.com  All rights reserved